سلام
تعریف های متفاوتی از بیوتکنولوژی شنیدم اما هر بار که این سوال رو از دانشجوهای بیوتکنولوژی پرسیدم انگار شوکه شدن و اولین باره بهش فکر میکنن.
شاید بپرسین که چه اهمیتی داره این سوال؟ به نظر من اهمیتش در این هست که حیطه کاری رشته خودمون رو بهتر میشناسیم و این تاثیر مثبتی بر بیوتکنولوژی داره.
لطفا در یک یا دو جمله تعریف خودتون از بیوتکنولوژی رو بگید و اگه خواستید توضیحات بیشتری رو مطرح کنید.